OTVORENI REGISTAR
NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA
Transparency International u BiH predstavlja Registar nosilaca javnih funkcija koji sadrži informacije o mandatima izabranih i imenovanih zvaničnika na svim nivoima vlasti u BiH. Registar omogućava i pretragu nosilaca javnih funkcija sa višestrukim angažmanima, pretragu prema političkom subjektu kojem nosilac javne funkcije pripada, institucijama vlasti, administrativnom nivou na kojem obavlja funkciju i slično.
PRETRAGA REGISTRA
NOSIOCI JAVNIH FUNKCIJA
U INSTITUCIJAMA VLASTI
Prikaz izabranih i imenovanih nosilaca javnih funkcija na svim nivoima u BiH:
BiH nivo
Entitetski nivo
Kantonalni nivo
Lokalni nivo
NEŠTO SMO PROPUSTILI?
Ukoliko vjerujete da je evidencija nepotpuna ili imate saznanja o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, molimo da nas obavijestite i pošaljete relevantne podatke, činjenice i materijalne dokaze.