O REGISTRU
Šta je Registar nosilaca javnih funkcija?

„Registar nosilaca javnih funkcija“ je otvoreni registar nosilaca javnih funkcija koje obavljaju izabrani i imenovani zvaničnici na svim nivoima vlasti.

Svrha registra je da pruži informacije o angažmanima i mandatima nosioca javnih funkcija u BiH što bi trebalo da olakša uočavanje potencijalnih zloupotreba, odnosno nespojivosti funkcija i sukoba interesa. Na ovaj način registar omogućava praćenje aktivnosti funkcionera u cilju prevencije korupcije.

Vlasništvo

„Registar nosilaca javnih funkcija“ je vlasništvo Udruženja za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u BiH (TI BIH), a isti je nastao kao rezultat projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”. Finansijsku podršku pružila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a projekat se implementira zajedno sa partnerskim organizacijama Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za razvoj medija i analize (CRMA).

Sadržaj Registra nosilaca javnih funkcija je isključiva odgovornost Transparency International u BiH i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Izvori podataka

TI BIH vrši prikupljanje, unošenje i ažuriranje informacija o javnim zvaničnicima, funkcijama koje obavljaju na svim nivoima vlasti uključujući institucije, ustanove i javna preduzeća.

Podaci koji se nalaze u Registru nosilaca javnih funkcija prikupljeni su putem dokumenata dostupnih na web stranicama institucija i putem zahtjeva za informacije upućenih javnim institucijama, i kao takvi ne predstavljaju zvaničnu bazu javnog organa.

TI BiH, zbog načina prikupljanja podataka, ne garantuje tačnost objavljenih podataka, te se mole korisnici baze da pri korišćenju i daljem preuzimanju podataka to imaju u vidu. Da bi baza bila pravovremeno ažurirana, podaci se obrađuju odmah po prispjeću, te su moguće greške prilikom unosa podataka.