NOSIOCI JAVNIH FUNKCIJA
Pretraga po organizacijama
Pretraga po partijama
Odaberite kategoriju(e) funkcije
Abas Mušanović
JU OŠ KISELJAK 1 BILALOVAC, predsjednik Školskog odbora
Abas Nišić
JKP "ŠĆONA" DOO FOJNICA, direktor JP
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE, član/ica
Abaz Alispahić
JZU KANTONALNA BOLNICA ZENICA, član Upravnog odbora JU
Abaz Mandžuka
BINAS D.D. BUGOJNO, v.d. direktora JP
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE, član/ica
Abaz Velić
Abdel Brajanac
JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI, član Školskog odbora
Abdulah Biber
Abdulah Đulović
JU OŠ PASCI PASCI, predsjednik Školskog odbora
Abdulah Hrnjičić
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DOBOJ ISTOK, član Školskog odbora
Broj redova
1 / 1819
1 - 9od16366